Rijksoverheid Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Veiligheidsonderzoeken

Inloggen

Hier kunt u inloggen met eHerkenning om vervolgens een (kandidaat‑)vertrouwensfunctionaris bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) via e-OPG aan te melden voor een veiligheidsonderzoek.

Aanvragen voor een veiligheidsonderzoek mogen alleen ingediend worden door de daartoe bevoegde functionaris van de (toekomstige) werkgever van de (kandidaat‑)vertrouwensfunctionaris.

Voorwaarden

Om via e-OPG een aanvraag in te dienen voor een veiligheidsonderzoek moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • U beschikt over een inlogcode voor eHerkenning.
  • De juiste geboortedatum van de (kandidaat‑)vertrouwensfunctionaris is beschikbaar. De geboortedatum wordt gebruikt om automatisch te controleren of de door u aan te melden kandidaat ook degene is die via DigiD inlogt op de eOPG webservice.
  • Er is een geldig en volledig e-mailadres van de (kandidaat‑)vertrouwensfunctionaris beschikbaar. Het e-mailadres is noodzakelijk voor directe elektronische communicatie met de kandidaat.
  • De (kandidaat‑)vertrouwensfunctionaris en indien van toepassing ook diens eventuele partner beschikken over DigiD.